Právní služby občanům

Poskytujeme komplexní právní služby občanům v následujících právních oblastech:

Smlouvy, pohledávky, soudní řízení[zpět na úvod]

 • sepisování kupních, darovacích a nájemních smluv, smlouvy o půjčce a dalších smluv
 • posuzování smluv a jiných listin
 • vymáhání pohledávek a jiných nároků ze smluv či dohod, popřípadě z bezdůvodného obohacení
 • zastupování v soudním a exekučním řízení

Dědické právo[zpět na úvod]

 • právní služby ve věci sepsání závěti, listiny o vydědění
 • zastupování dědiců v dědickém řízení, posuzování a uplatňování sporných nároků v soudním řízení

Trestní právo[zpět na úvod]

 • právní služby v oblasti trestního práva
 • zastupování občanů v trestním řízení, poradenství a konzultace

Pracovní právo[zpět na úvod]

 • právní poradenství ve věcech souvisejících s pracovním poměrem
 • posuzování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, tzv. dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, sepis dohod o sporných nárocích
 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech – o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy, odstupného, o zaplacení náhrady škody, odškodnění pracovních úrazů a dalších nároků

Rodinné právo[zpět na úvod]

 • rozvod
 • sepis dohody o majetkovém vypořádání manželů
 • smluvený rozvod manželství – zastoupení v soudním řízení
 • právní služby ve věcech výchovy a výživy nezletilých dětí před rozvodem i pro doby po rozvodu manželství
 • právní služby ve věcech styku s dítětem
 • vymáhání výživného
 • právní služby ve věcech určení otcovství/popření otcovství
 • právní služby ve věcech výživného mezi manželi

Kontakty

+420 777 930 449
info@akkunc.cz
IČO: 736 297 91
ČAK: 13833

Adresa

Dobrovského 1463
272 01 Kladno
Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení případných sporů: Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.