Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní služby ve věcech převodu vlastnictví a nájmu nemovitostí

 • smluvní zajištění převodu vlastnictví nemovitostí – sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, včetně úředního ověření pravosti podpisů účastníků smluv a možného zajištění zpracování znaleckého posudku a daňového přiznání
 • posuzování a návrhy změn smluv o zprostředkování prodeje nemovitostí uzavíraných s realitními kancelářemi
 • možnost bezpečného zajištění úhrady kupní ceny za převáděné nemovitosti uložením do advokátní úschovy
 • posuzování a připomínkování smluv o převodech vlastnictví nemovitostí
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
 • problematika věcných břemen (například práva doživotního užívání nemovitostí), jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí
 • zápis a výmaz zástavních práv v katastru nemovitostí
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sepis a posuzování smluv o nájmu nebytových prostor
 • sepis a posuzování nájemních a podnájemních smluv
 • převody a vypořádání členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • výpověď z nájmu bytu, dohoda o ukončení nájmu bytu

Kontakty

+420 777 930 449
info@akkunc.cz
IČO: 736 297 91
ČAK: 13833

Adresa

Dobrovského 1463
272 01 Kladno
Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení případných sporů: Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.